Jakt
Rein_edited1
Villrein2_edited1
Rype

Rypejakt                                                                                                                         

Villreinjakt

Halne sameige, HA-30, har fellingsløyver for salg.


Gå på Inatur for mer informasjon om pris, tilgjengelige jaktkort og kjøp.

Lirype eller Fjellrype

Lirypa er brunspraglet i sommerdrakt. Dette i motsetning til fjellrypa som er mer grålig i fargene. I tillegg er størrelsen forskjellig. Lirypa er større enn sin slektning høyere oppe. I tillegg er nebbet kraftigere på lirypa.

I vinterdrakt kan det være vanskeligere å skille de to artene. Klørne på lirypa er lyse med mørk kjerne, på fjellrypa er klørne gjennomgående mørke. Fjellrypesteggen har dessuten et tydelig svart bånd mellom nebbroten og øyet, det er det aldri på lirype.


Først og fremst må man se på det området man finner dem. Fjellrypa holder ofte til i mye karrigere og høyere landskap enn lirypa. Ofte skremmer man fjellrype som sitter i steinur eller områder med utelukkende stein. Det kan være en sikker indikator på at det er fjellrype man har med å gjøre. Fjellrype har også en låt som kan skilles fra lirype. Den lager en karakteristisk rapelyd, i motsetning til lirypa sin "kakling".

                      Jaktvald HA-30
Halne Sameige tilbyr rypejakt i seks felt som alle blir leigd ut på 5-10 års kontrakter etter budgivning. Feltene er særdeles lett tilgjengelige. Alle felt unntatt Krækjafeltet-2 grenser mot Rv7. Halne Sameige har ingen hytter som følger jaktfeltene.

Jakttida er fra 10.september til 23.desember. Hund er tillatt i hele jakttperioden. Antall jegerer og hunder som kan jakte på feltene, varierer fra seks gevær på det største feltet til tre gevær på det minste. Trening av hund er ikke tillatt før og etter jakttida.

Det må forelegges ”sauebevis” for hunder brukt under jakt.


Ønsker du å se prospekt over de forskjellige feltene, klikk på linkene nedenfor.