Halnetunga
Rein_edited1
Villrein2_edited1
Rype

Rypejakt Halnetunga

Svært attraktivt jaktfelt på 25.000 da i den sørvestlige delen av Halne Sameige. Rv7 helt frem til jaktfeltet. Terrenget er oversiktlig, og ligger over tregrensen mellom 1150 og 1290 moh. Store delar av landskapet har steppelignende vegetasjon, men med godt innslag av vier langs vassdrag. Godt hundeterreng og gode forhold for lirype.

Mot nord grensar retten mot Rv7, mot vest langs Halnefjorden, i sør mot kommunegrensa til Nore og Uvdal og i aust til Øvre Hein/Heinungen/Vesle Krækja.

Fiskerett i dei tre små tjødnan med utløp i øvre os av Øvre Hein følgjer fritt med i leigeavtalen.

Utøving av jakta er begrensa til 6 jegerar og 6 hundar.


Leigeperiode: Neste periode frå 1.1.2028.

Tilbake til jakt

Klikk på kart for større bilde