Hytter
Store krækkja
Øvrestølen_edited1
Øvre hein 2
orteren_sjekane_1_stort
svartevassdalen_8_stort
storekrekja_krekjaungen_1_stort
P9050043
Edvardsbu
monsbulegeret_1_stort
Mestahytta. Lappestein
lappestein_2_stort

Hytter

De fleste hyttene til Halne Sameige er knyttet til en bestemt fiskerett og følger med ved leie av fiskeretten og er omtalt under fiske. Utenom disse har Halne Sameige hyttene:Ørterstølen  Små fiskevann inkludert i leie, ikke krav om forvaltning eller kultiveringsarbeid.  Øvrestølen

Lappesteinhytta

Mestahytta

Monsbulægeret


Hytter og fiskebuer i Halne Sameige.

Hyttene blir utleid på 3-10 års kontrakter. Halne Sameige har ingen hytter for korttidsleige.

Standarden på hyttene varierer fra enkle fiskebuer med to til tre sengeplasser og oppholdsrom, til hytter med to adskilte soverom, oppholdsrom og kjøkkenkrok. Noen med vedbod, utedo og båthus. Ørterstølen er ei hytte med 36 sengeplasser og passer for foreninger og lag. Alle hyttene ligger mellom 1000-1100 moh. Hyttene er stort sett ikke tilkoblet vann eller strøm. Lys og fyring er solcellepaneler, gass, ved og parafin.


Utfordringer

Hyttene ligger værutsatt til, og krever jevnlig vedlikehold. Omlag hvert tredje eller fjerde år vil det være nødvendig med utvendig beising. Noe sjeldnere med maling og kitting av vinduer. Leietaker forplikter seg til å få arbeidet utført og melde fra om eventuelle skader og utbedringer. Halne Sameige betaler materialutgiftene. Mot slutten av leieperioden vil Halne Sameige ha befaring innvendig og utvendig i lag med leietakerne. Halne Sameige tar tilsynsrunder i løpet av vinteren.


Klikk på kart for større bilde