Hjem
kr011_edited1
Krækjahytta (Bygdearkivet)
kr010
Krækjavann, postkort Bygdearkivet)
Halnestølen (Ola)
Første leder

Halne Sameige

Halne Sameige forvalter ca 127.000 da eiendom, for 88 deleigarar, på Hardangervidda i Hol kommune. Sameiget strekker seg fra Haugastøl-eigendommen

i nord, langsmed fylkesgrensa til Hordaland i vest, Nore og Uvdal kommune i sør og Monsbu/Krækjaheie i aust, (se kart). Store deler av sameiget ligger

i landskapsvernområde. Virksomheten er utleige av hytter, inntekt av festetomter, utleige av terreng for rypejakt, salg av kort for villreinjakt, utleige av fiskeretter og beiteutleige.

Er du interessert i vilreinjaktrypejakt, fiske eller hytteleige, gå på de respektive fanene over, eller klikk på ønsket ord i teksten her.

Nyheter / informasjon:


LEDIG RYPEJAKT! 

Krækjafeltet-1 og Krækjafeltet-2 er nå ledig på 5-års leiekontrakter fra 01.01.2020. Budfrist 20.02.2020.

Krækjafeltet-1, informasjon og budgivning, se Inatur.

Krækjafeltet-2, informasjon og budgivning, se Inatur.


ATTRAKTIVE FISKERETTER, MED HYTTER LEIES UT!

Ørteren Øvre Trestiklan med hytte, er nå ledig på 5-års leiekontrakt. Budfrist 20.02.2020, se Inatur eller https://www.bud.huntspot.no/?ID=59

Vesle Krækja østre del med hytte, er nå ledig på 5-års leiekontrakt. Budfrist 20.02.2020, se Inatur eller https://www.bud.huntspot.no/?ID=58


HYTTE LEIES UT!

Lappesteinbue leies ut for 1-5 år. Se Inatur.

Her finner du oss!

Klikk på kart for større bilde


Hardangervidda med Hardangerfjorden i 

vest og Hallingdal i øst.

Halne Sameige
Org.nr.: 969 161 508 MVA


v/ Lars Hamarsbøen

Kvislavegen 25

3580 Geilo


post@halnesameige.no

Tlf.: +47 412 06 325

© Copyright. All Rights Reserved.