Hjem
kr011_edited1
Krækjahytta (Bygdearkivet)
kr010
Krækjavann, postkort Bygdearkivet)
Halnestølen (Ola)
Første leder

Halne Sameige

Halne Sameige forvalter ca 127.000 da eiendom, for 88 deleigarar, på Hardangervidda i Hol kommune. Sameiget strekker seg fra Haugastøl-eigendommen

i nord, langsmed fylkesgrensa til Hordaland i vest, Nore og Uvdal kommune i sør og Monsbu/Krækjaheie i aust, (se kart). Store deler av sameiget ligger

i landskapsvernområde. Virksomheten er utleige av hytter, inntekt av festetomter, utleige av terreng for rypejakt, salg av kort for villreinjakt, utleige av fiskeretter og beiteutleige.

Er du interessert i vilreinjaktrypejakt, fiske eller hytteleige, gå på de respektive fanene over, eller klikk på ønsket ord i teksten her.

Nyheter / informasjon:


LEDIGE HYTTER MED FISKERETT:

Vi har nå 2 ledige hytter med fiskerett fra i.januar 2024.


Nedre Båtstjødn på 5-års kontrakt. Se link:

https://www.inatur.no/hytte/6509737df6543b7a4f346214/nedre-batstjodn-fiskerett-med-hytte-5-ars-kontrakt-gi-bud 


Nedre Trestiklan på m10-års kontrakt. Se link:

https://www.inatur.no/hytte/65095da1a74cad440bfa09ca/nedre-trestiklan-fiskerett-med-hytte-10-ars-kontrakt-gi-bud


 

Her finner du oss!

Klikk på kart for større bilde


Hardangervidda med Hardangerfjorden i 

vest og Hallingdal i øst.