Hjem
kr011_edited1
Krækjahytta (Bygdearkivet)
kr010
Krækjavann, postkort Bygdearkivet)
Halnestølen (Ola)
Første leder

Halne Sameige

Halne Sameige forvalter ca 127.000 da eiendom, for 88 deleigarar, på Hardangervidda i Hol kommune. Sameiget strekker seg fra Haugastøl-eigendommen

i nord, langsmed fylkesgrensa til Hordaland i vest, Nore og Uvdal kommune i sør og Monsbu/Krækjaheie i aust, (se kart). Store deler av sameiget ligger

i landskapsvernområde. Virksomheten er utleige av hytter, inntekt av festetomter, utleige av terreng for rypejakt, salg av kort for villreinjakt, utleige av fiskeretter og beiteutleige.

Er du interessert i vilreinjaktrypejakt, fiske eller hytteleige, gå på de respektive fanene over, eller klikk på ønsket ord i teksten her.

Nyheter / informasjon:LEDIG RYPEJAKT:
Vi har fra 1.januar 2024 ledig rypejakt på 5-års avtale i Monsbufeltet. Se link:

https://www.inatur.no/jakt/650aa4aef6543b7a4f346cf1/rypejakt-hardangervidda-monsbufeltet-aremalsleie-budfrist-14-feb
 

Her finner du oss!

Klikk på kart for større bilde


Hardangervidda med Hardangerfjorden i 

vest og Hallingdal i øst.