Hjem
kr011_edited1
Krækjahytta (Bygdearkivet)
kr010
Krækjavann, postkort Bygdearkivet)
Halnestølen (Ola)
Første leder

Halne Sameige

Halne Sameige forvalter ca 127.000 da eiendom, for 88 deleigarar, på Hardangervidda i Hol kommune. Sameiget strekker seg fra Haugastøl-eigendommen

i nord, langsmed fylkesgrensa til Hordaland i vest, Nore og Uvdal kommune i sør og Monsbu/Krækjaheie i aust, (se kart). Store deler av sameiget ligger

i landskapsvernområde. Virksomheten er utleige av hytter, inntekt av festetomter, utleige av terreng for rypejakt, salg av kort for villreinjakt, utleige av fiskeretter og beiteutleige.

Er du interessert i vilreinjaktrypejakt, fiske eller hytteleige, gå på de respektive fanene over, eller klikk på ønsket ord i teksten her.

Nyheter / informasjon:


LEDIG RYPEJAKT FRA 2023!

Vi har nå lyst ut 2 attraktive rypeterreng på Inatur.

Halnetunga på 25.000 dekar & Krækjfeltet-2 på 10.500 dekar.


Se linker nedenfor:

https://www.inatur.no/jakt/638725a125d3e026d18f0e23/rypejakt-hardangervidda-halnetunga


https://www.inatur.no/jakt/5d95e18497ea6000034c0849/rypejakt-hardangervidda-krakjafeltet-2  


 

Her finner du oss!

Klikk på kart for større bilde


Hardangervidda med Hardangerfjorden i 

vest og Hallingdal i øst.