Hjem
kr011_edited1
Krækjahytta (Bygdearkivet)
kr010
Krækjavann, postkort Bygdearkivet)
Halnestølen (Ola)
Første leder

Halne Sameige

Halne Sameige forvalter ca 127.000 da eiendom, for 88 deleigarar, på Hardangervidda i Hol kommune. Sameiget strekker seg fra Haugastøl-eigendommen

i nord, langsmed fylkesgrensa til Hordaland i vest, Nore og Uvdal kommune i sør og Monsbu/Krækjaheie i aust, (se kart). Store deler av sameiget ligger

i landskapsvernområde. Virksomheten er utleige av hytter, inntekt av festetomter, utleige av terreng for rypejakt, salg av kort for villreinjakt, utleige av fiskeretter og beiteutleige.

Er du interessert i vilreinjaktrypejakt, fiske eller hytteleige, gå på de respektive fanene over, eller klikk på ønsket ord i teksten her.

Nyheter / informasjon:LEDIG RYPEJAKT FRA 2023!

I løpet av februar/mars 2023 kommer følgende terreng ut på Inatur:

Halnetunga & Krækjafeltet-2, se link: "jakt"


Terrengene leies ut i perioder på 5 år.

Ønsker dere å få varsling når terrengene legges ut, send oss en epost.

Her finner du oss!

Klikk på kart for større bilde


Hardangervidda med Hardangerfjorden i 

vest og Hallingdal i øst.