Krækjafeltet-2
Rein_edited1
Villrein2_edited1
Rype

Rypejakt Krækjafeltet-2

Godt jaktfelt i nordvestre delen av Halne Sameige. Feltet er på 10.500 da. For å komme inn til feltet er det 45 min. gange fra Fagerheim Fjellstugu, eller egen båt over Ørteren. Heile feltet er over tregrensa. Lett terreng mellom 1150 og 1290 moh. Terrenget har bestand av både fjell- og lirype. Ved høgdene i vest kan ein oppleve å sjå store flokkar med fjellrype. Nede ved vassdraget er det lirype som dominerer.

Utgangspunkt er fylkesgrensa mot Hordaland rett vest for Krækja Turisthytte, følger fylkesgrensa i nordlig retning til delet mot Hol kommune sin eiendom nord for Nygardsnutan, går så i østlig retning mot Bergsmultjødnan, følger så vassdraget i sørlig retning ned til Nedre Trestiklan, derfra langs vestre kant av Nedre Trestiklan og Skjekane til sør for Svonuten, følger så i vestlig retning nordre kant av Store Krækja til utgangspunktet vest for Krækja Turisthytte.

Utøving av jakta er begrensa til 4 jegerar og 4 hundar.


Leigeperiode: Neste periode frå 1.1.2028.

Klikk på kart for større bilde