Krækjahallin
Rein_edited1
Villrein2_edited1
Rype

Rypejakt Krækjahallin

Lett tilgjenge og godt jaktfelt i den søraustlege delen av Halne Sameige. Rv7 heilt fram til jaktfeltet. Terrenget er eit særs egna hundeterreng med store lier ned mot vassdrag både i aust og mot vest. Gode vier-forekomster mot vassdrag i vest som i gode år, har godt med lirype. Feltet er på 19.000 da. Heile feltet ligg over tregrensa mellom 1150 og 1335 moh.

Mot nordvest grensar feltet mot Vesle Krækja, vidare langsmed elva til Heinungen. Følgjer vassdraget vidare nedover til kommunegrensa mot Nore-Uvdal på austre Krækjaodde. Grensa mot aust følgjer eigedomsgrensa mot Krækjahallin fram mot grensemerket i oset ved Vesle Grønholen. Grensa følgjer så vassdraget ned til Veslevatnet og etter Lægreidvatnet fram til Rv7.

Utøving av jakta er begrensa til 4 jegerar og 4 hundar.


Leigeperiode: Neste periode fra 1.1.2029.


Klikk på kart for større bilde