Monsbufeltet
Rein_edited1
Villrein2_edited1
Rype

Rypejakt Monsbufeltet

Terrenget i den sørøstlige delen av Halne Sameige er oversiktlig med store lier og har en bestand av hovedsakelig lirype. Terrenget har lett adkomst fra Rv.7. Feltet er på 14.350 da med litt skog langs Sløddfjorden. Terrenget ligger mellom 1000 og 1320 moh.

Grensa mot nord er Sløddfjorden over Monsbunut til aust for Veslevatnet, vidare i nordvestleg retning langs vassdraget og på nordre sida av Lægreidvatnet til Rv7.

Utøving av jakta er begrensa til 4 jegerar og 4 hundar.


Leigeperiode: Neste periode fra 1.1.2029.


Tilbake til jakt

Klikk på kart for større bilde