Lappesteinbue
Store krækkja
Øvrestølen_edited1
Øvre hein 2
orteren_sjekane_1_stort
svartevassdalen_8_stort
storekrekja_krekjaungen_1_stort
P9050043
Edvardsbu
monsbulegeret_1_stort
Mestahytta. Lappestein
lappestein_2_stort

Lappesteinhytta

Hytta ligger 1 km øst for Fagerheim Fjellstugu ved Rv7. Bilveg frem til hytta.

Lappesteinhytta har de siste leieperiodene blitt utleid til Halne Beitelag,

som leiger sauebeite på Halnetunga.


Hytte: 45m², to soverom, stue og kjøkken.


Leieperiode: 10-års kontrakt. Neste periode fra 1.1.2021.

Tilbake til hytter

Klikk for større bilde


Halne Sameige
Org.nr.: 969 161 508 MVA


v/ Stein Verpe

Sveinsrud 26

3580 Geilo


post@halnesameige.no

Tlf.: +47 922 48 848

© Copyright. All Rights Reserved.