Vesle Krækja vest
Fisk_edited1

Vesle Krækja vest

Vesle Krækja er på 1.960 da og delt i to fiskerettar - vestre og austre del.

 

Denne fiskeretten er den vestre delen av Vesle Krækja, like ved Rv7.

Grensa går ut frå øya utanfor odden i nordre del av Vesle Krækkja, og går i rett line ca 100m vest for ytterste øya i øygruppa på austre sida av vatnet. Herfrå brekk lina mot søraust og går i rett line til ein odde eller ein stor stein som ligg ute i vatnet, nær ein bekk på sørsida av vatnet, ca 250-300m opp frå utfallsoset mot Heinungen.


Hytte: Det er ingen hytte til denne retten.


Leieperiode: Neste periode frå 1.1.2029


Tilbake til fiskeKlikk på kart for større kart