Store Krækja-1
Fisk_edited1

Store Krækja fiskerett-1

Fiskerett-1 er vestre delen av Store Krækja mellom Krækjaungen og fiskerett-2. Retten er på 746 da. Grenser til fiskeretten i Kristenvikji midtfjords. Hytte ligger 600 meter nord for Rv7. 

Grensa går frå eit fast punkt på odden mot Krækjaungen, og følgjer grenselina mot Kristenvikji til ein stor markert stein på odden syd for Svonuten. Vidare vestover ca 500m (nordlandet) til ei lita øy. Frå denne øya går grensa i rett line over vatnet mot ein bekk rett sør for Langodden, grenseline for fiskerett-1.


Hytte: God hytte på 43m², uthus 10m², båthus 15m².


Leieperiode: Neste periode frå 1.1.2028.


Tilbake til fiske


Klikk på kart for større bilde