Øvre Hein-2
Fisk_edited1

Øvre Hein fiskerett-2

Halne Sameige eig øvre del av Øvre Hein ned til kommunegrensa til Nore og Uvdal. Denne delen er delt inn i Øvre Hein-1 og Øvre Hein-2.

 

Øvre Hein-2 er fiskeretten mellom fiskerett-1 og kommunegrense mot Nore og Uvdal.


Hytte: Fiskebu 25m², båthus 21m²


Leigeperiode: Neste periode frå 1.1.2033.

Tilbake til fiske

Klikk på kart for større kart