Øvre Hein-2
Fisk_edited1

Øvre Hein fiskerett-2

Halne Sameige eig øvre del av Øvre Hein ned til kommunegrensa til Nore og Uvdal. Denne delen er delt inn i Øvre Hein-1 og Øvre Hein-2.

 

Øvre Hein-2 er fiskeretten mellom fiskerett-1 og kommunegrense mot Nore og Uvdal.


Hytte: Fiskebu 25m², båthus 21m²


Leigeperiode: Neste periode frå 1.1.2023.

Tilbake til fiske

Klikk på kart for større kart


Halne Sameige
Org.nr.: 969 161 508 MVA


v/ Stein Verpe

Sveinsrud 26

3580 Geilo


post@halnesameige.no

Tlf.: +47 922 48 848

© Copyright. All Rights Reserved.