Øvre Hein-1
Fisk_edited1

Øvre Hein fiskerett-1

Halne Sameige eig øvre del av Øvre Hein ned til kommunegrensa til Nore og Uvdal. Denne delen er delt inn i Øvre Hein-1 og Øvre Hein-2.

 

Øvre Hein-1 er fiskeretten i den nordre delen av Øvre Hein.


Hytte: Hytte 40m², båthus 15m².


Leigeperiode: Neste periode frå 1.1.2023.

Tilbake til fiske

Klikk på kart for større kart


Halne Sameige
Org.nr.: 969 161 508 MVA


v/ Stein Verpe

Sveinsrud 26

3580 Geilo


post@halnesameige.no

Tlf.: +47 922 48 848

© Copyright. All Rights Reserved.