Ørteren-1
Fisk_edited1

Ørteren fiskerett-1

Ørteren er eit regulert vatn mellom 1147 og 1134 moh. Nedtappinga skjer frå hausten og fram til 1. mars. Med normal nedbør og snøsmelting er vatnet fullt tidleg på sommaren.

Storleiken ved fullt magasin er 10.460 da. Ørteren er inndelt i seks fiskerettar. Den innerste delen av Nedre Trestiklan blir leigd ut i lag med Øvre Trestiklan. Den neste retten er resten av Nedre Trestiklan som grensar til Sjekane. Ørteren-1 er den nordaustre delen, Ørteren-2 den austre delen og Ørteren-3 den sørlege delen.

 

Fiskerett-1 er nordaustre delen av Ørteren ved Rv7. Bilveg frem til hytte. 

Ørteren-1 omfattar området frå Ørterdammen. Retten følgjer veglandet ca 500m, og går derfrå i rett line over vatnet mot eit høgdepunkt som på kartet er merka 1209.


Hytte: "Ørterstugu" frå 1974, påbygd år 2000, har innlagt straum.


Leieperiode: Neste periode frå 1.1.2025.
Tilbake til fiske

Klikk på kart for større kart