Kristenvika
Fisk_edited1

Kristenvika

Kristenvikji ligger i nordaustre del av Store Krækja og er på er 1008 da.

Grenser mot Fiskerett-1 i vest. 

Grensa går frå ein stor markert stein på odden syd for Svonuten og i rett line til eit fast punkt på vestsida av odden mot Krækjaungen.


Hytte: Hytte vil inngå i leieavtalen fra og med neste utlysning.


Leigeperiode: Neste periode frå 1.1.2028.


Tilbake til fiske

Klikk på kart for større kart

Mangler bilde av riktig hytte

Halne Sameige
Org.nr.: 969 161 508 MVA


v/ Stein Verpe

Sveinsrud 26

3580 Geilo


post@halnesameige.no

Tlf.: +47 922 48 848

© Copyright. All Rights Reserved.