Halnefjorden-2
Fisk_edited1

Halnefjorden fiskerett-2

Halnefjorden er et regulert vann med høyeste vannstand 2 meter over gammel, normal vannstand og minste vannstand 2 meter under. Altså 4 meter regulering. Nedtappingen skjer fra første dagene i oktober. Med normal nedbør og snøsmelting

er fjorden full i fisketida.

Størrelsen ved fullt magasin er på 15.040 da. Av dette har Halne Sameige om lag halvparten, som så er delt opp i seks fiskerettar. Gjennomsnitt pr fiskerett er ca 1.250 da. Fra tid til annen blir det holdt prøvefiske og normalt uttak ligger på ca 1 kg pr ha. Det vil si ca 125 kg pr fiskerett. Gjennomsnittsuttak de siste årene har på de seks rettene til Halne Sameige vært ca. 690 kg. Gjennomsnittstørrelse på 600 gram.


Fiskerett-2 er i nordre delen av Halnefjorden sør for fiskerett-1.

Enkel fiskebu 300 meter fra Rv7. 

I nord er grensen en rett linje fra en stor stein på tangen vest for fiskebu på fiskerett-1, videre til en stor stein i vannet innerst i bukta på nordsida av Skuleviknuten. Fra denne steinen sørover langs stranda til grensemerke for fiskerett-3, som er et svaberg på odden nord for Skulevikbekken. Herfra går grensen i rett linje til odden, som er Anderstangen. 


Hytte: 18m² fiskebu m/kjøkken/oppholdsrom, 1 soverom m/3 sengeplasser, mindre utedo/uthus. Isolert hytte.


Leieperiode: Neste periode fra 1.1.2027.

Tilbake til fiske

Klikk på kart for større bilde