Halnefjorden-6
Fisk_edited1

Halnefjorden fiskerett-6

Halnefjorden er et regulert vann med høyeste vannstand 2 meter over gammel, normal vannstand og minste vannstand 2 meter under. Altså 4 meter regulering. Nedtappingen skjer fra første dagene i oktober. Med normal nedbør og snøsmelting er fjorden full i fisketida.

Størrelsen ved fullt magasin er på 15.040 da. Av dette har Halne Sameige om lag halvparten, som så er delt opp i seks fiskerettar. Gjennomsnitt pr fiskerett er ca 1.250 da. Fra tid til annen blir det holdt prøvefiske og normalt uttak ligger på ca 1 kg pr ha. Det vil si ca 125 kg pr fiskerett. Gjennomsnittsuttak de siste årene har på de seks rettene til Halne Sameige vært ca. 690 kg. Gjennomsnittstørrelse på 600 gram.

 

Fiskerett-6 er halveis ut Halnefjorden på østsiden. Egen båt fra Halnebrygga eller 90 min. gange ut Halnetunga fra Rv7. 

Fiskerett-6 grenser mot fiskerett-5 i nord. Grense: Strandlinjen fra delet mellom Hvammens fiskerett og Halne Sameige øst for ”Bøla” (stor stein i vannet). Mot vest grenser den mot fiskerett-5, odden utenfor Tverrhogg, over en liten øy og ut mot kommunegrensa Nore og Uvdal - Hol. Så østover igjen langs kommunegrensa til utgangspunktet.


Hytte: Hytte fra 2000 på 30m², båthus fra 2003 på 16m².


Leieperiode: Neste periode fra 1.1.2028.


Tilbake til fiske

Klikk på kart for større bilde