Halnefjorden-5
Fisk_edited1

Halnefjorden fiskerett-5

Halnefjorden er et regulert vann med høyeste vannstand 2 meter over gammel, normal vannstand og minste vannstand 2 meter under. Altså 4 meter regulering. Nedtappingen skjer fra første dagene i oktober. Med normal nedbør og snøsmelting er fjorden full i fisketida.

Størrelsen ved fullt magasin er på 15.040 da. Av dette har Halne Sameige om lag halvparten, som så er delt opp i seks fiskerettar. Gjennomsnitt pr fiskerett er ca 1.250 da. Fra tid til annen blir det holdt prøvefiske og normalt uttak ligger på ca 1 kg pr ha. Det vil si ca 125 kg pr fiskerett. Gjennomsnittsuttak de siste årene har på de seks rettene til Halne Sameige vært ca. 690 kg. Gjennomsnittstørrelse på 600 gram.

 

Fiskerett-5 er på østsiden av Halnefjorden mellom fiskerett-4 og fiskerett-6. Egen båt eller 60 min. gange ut Halnetunga fra Rv7. Det høyrer båthus til retten ved landet mot Rv7. 

Mot øst strekker retten seg mot en odde som ligger utenfor Tverrhogg, og herfra vestover til en bekk som løper ut i Halnefjorden like vestenfor hytta på fiskerett-5 (Halnebu). Herfra i rett vinkel på kommunegrensen Hol – Nore og Uvdal. Følger så midtfjords grensen mellom Hol - Nore og Uvdal i sørøstlig retning og rett over mot odden utenfor Tverrhogg. Tverrgrensen her er grense mot fiskerett-6. 


Hytte: Trivelig hytte på 30m² bygd 1996, fullisolert. To soverom med 4 sengeplasser, stue, kjøkkenkrok, bod og utedo. Båthus ved hytte bygd i 1997.


Leieperiode: Neste periode fra 1.1.2027.


Tilbake til fiske

Klikk på kart for større bilde