Halnefjorden-4
Fisk_edited1

Halnefjorden fiskerett-4

Halnefjorden er et regulert vann med høyeste vannstand 2 meter over gammel, normal vannstand og minste vannstand 2 meter under. Altså 4 meter regulering. Nedtappingen skjer fra første dagene i oktober. Med normal nedbør og snøsmelting er fjorden full i fisketida.

Størrelsen ved fullt magasin er på 15.040 da. Av dette har Halne Sameige om lag halvparten, som så er delt opp i seks fiskerettar. Gjennomsnitt pr fiskerett er ca 1.250 da. Fra tid til annen blir det holdt prøvefiske og normalt uttak ligger på ca 1 kg pr ha. Det vil si ca 125 kg pr fiskerett. Gjennomsnittsuttak de siste årene har på de seks rettene til Halne Sameige vært ca. 690 kg. Gjennomsnittstørrelse på 600 gram.

 

Fiskerett-4 er på østsiden av Halnefjorden mellom fiskerett-2 og fiskerett-5. Egen båt

fra Halnebrygga eller 60 min. gange ut Halnetunga fra Rv7. 

Deler grense mot fiskerett-3 midtfjords. Grense mot nord går fra odden som ligger nærmest Anderstangen. Følger så midtfjords grensen mot Nore og Uvdal kommune til rett linje mot bekken som går ut i Halnefjorden nord for fiskehytta til fiskerett-5. 


Hytte: "Solhaug", trivelig hytte med gammelt laftetømmer innvendig på 30m², inneholder stue, 2 soverom med fire sengeplasser, gang, bod og utedo. Båthus 15m² ved hytte og båthus ved Halne bryggja.


Leieperiode: Neste periode fra 1.1.2028.


Tilbake til fiske

Klikk på kart for større bilde