Halnefjorden-3
Fisk_edited1

Halnefjorden fiskerett-3

Halnefjorden er et regulert vann med høyeste vannstand 2 meter over gammel, normal vannstand og minste vannstand 2 meter under. Altså 4 meter regulering. Nedtappingen skjer fra første dagene i oktober. Med normal nedbør og snøsmelting er fjorden full i fisketida.

Størrelsen ved fullt magasin er på 15.040 da. Av dette har Halne Sameige om lag halvparten, som så er delt opp i seks fiskerettar. Gjennomsnitt pr fiskerett er ca 1.250 da. Fra tid til annen blir det holdt prøvefiske og normalt uttak ligger på ca 1 kg pr ha. Det vil si

ca 125 kg pr fiskerett. Gjennomsnittsuttak de siste årene har på de seks rettene til Halne Sameige vært ca. 690 kg. Gjennomsnittstørrelse på 600 gram.

 

Fiskerett-3 er i Skulevikji på vestsida av Halnefjorden mellom fiskerett-2 og grense Nore og Uvdal kommune. Egen båt eller 30 min. gange fra Rv7. Det hører båthus til retten oppe ved landet mot Rv7. Enkel fiskebu i Skulevikji. 

Grensa i nord er en rett linje trukket fra et berg på odden nord for Skulevikbekken til langodden på østre land ut for Midtlæger. Retten går etter denne linja til midtfjords, herfra i rett linje til det fastsatte delemerke mellom Nore og Uvdal kommune og Halne Sameige. Alt som ligger innenfor de nevnte to linjer hører med til fiskerett-3.


Hytte: 23m² fiskebu m/kjøkken/oppholdsrom, 1 soverom m/4 sengeplasser + gang. Utedo. Isolert hytte.


Leieperiode: Neste periode fra 1.1.2027.


Tilbake til fiske

Klikk på kart for større bilde