Halnefjorden-1
Fisk_edited1

Halnefjorden fiskerett-1

Halnefjorden er et regulert vann med høyeste vannstand 2 meter over gammel, normal vannstand og minste vannstand 2 meter under. Altså 4 meter regulering. Nedtappingen skjer fra første dagene i oktober. Med normal nedbør og snøsmelting er fjorden full i fisketida.

Størrelsen ved fullt magasin er på 15.040 da. Av dette har Halne Sameige om lag halvparten, som så er delt opp i seks fiskerettar. Gjennomsnitt pr fiskerett er ca 1.250 da. Fra tid til annen blir det holdt prøvefiske og normalt uttak ligger på ca 1 kg pr ha. Det vil si ca 125 kg pr fiskerett. Gjennomsnittsuttak de siste årene har på de seks rettene til Halne Sameige vært ca. 690 kg. Gjennomsnittstørrelse på 600 gram.

 

Fiskerett-1 er i nordenden av Halnefjorden ved Rv7. Hytte ligger 300 meter fra Rv7. 

Fiskerett-1 grenser mot fiskerett-2 i sør. Mot øst, nord og vest er strandlinja grense. Mot sør er grense en rett linje fra en stor stein på tangen vest for fiskebu tilhørende fiskerett-1, til en stor stein i vannet innerst i bukta på nordsiden av Skuleviknuten.


Hytte: Hytta inneholder stue, 2 soverom med fire sengeplasser, gang og bod. I tillegg er det båthus og utedo.


Leieperiode: Neste periode fra 1.1.2026.
Tilbake til fiske

Klikk på kart for større bilde