Lappesteinbue

Lappesteinbue

Klikk for større bilde

Hytta ligger 1 km øst for Fagerheim Fjellstugu ved Rv7. Bilveg frem til hytta.

Lappesteinhytta har de siste leieperiodene blitt utleid til Halne Beitelag, som leiger sauebeite på Halnetunga.


Hytte: 45m², to soverom, stue og kjøkken.


Leieperiode: 10-års kontrakt. Neste periode fra 1.1.2021.


Tilbake til hytter


Halne Sameige
Org.nr.: 969 161 508 MVA


v/ Lars Hamarsbøen

Kvislavegen 25

3580 Geilo


post@halnesameige.no

Tlf.: +47 412 06 325© Copyright. All Rights Reserved.