Hjem
Krækjavann, postkort Bygdearkivet)
Krækjahytta (Bygdearkivet)
Halnestølen (Ola)
Bilde til Halnehistoria
kr011
kr010

Halne Sameige


Halne Sameige forvalter ca 127.000 da eiendom, for 88 deleigarar, på Hardangervidda i Hol kommune. Sameiget strekker seg fra Haugastøl-eigendommen i nord, langsmed fylkesgrensa til Hordaland i vest, Nore og Uvdal kommune i sør og Monsbu/Krækjaheie i aust, (se kart). Store deler av sameiget ligger i landskapsvernområde. Virksomheten er utleige av hytter, inntekt av festetomter, utleige av terreng for rypejakt, salg av kort for villreinjakt, utleige av fiskeretter og beiteutleige.


Klikk på kart for større bilde

Hardangervidda med Hardangerfjorden i vest og Hallingdal i øst.

Er du interessert i vilreinjaktrypejakt, fiske eller hytteleige, gå på de respektive fanene over,

eller klikk på ønsket ord i teksten her.

Nyheter / informasjon:

Her legger vi ut nyheter og annen relevant informasjon, følg med.


Halne Sameige
Org.nr.: 969 161 508 MVA


v/ Lars Hamarsbøen

Kvislavegen 25

3580 Geilo


post@halnesameige.no

Tlf.: +47 412 06 325© Copyright. All Rights Reserved.