VILLREINJAKT

Halne Sameige er valdansvarlig for vald HA30 i Hardangervidda villreinområde.

Fellingskvoten for villrein på Hardangervidda varierer fra år til år. Halne Sameige legger ut for salg alle tildelte fellingsløyver (jaktkort). Salg av jaktkort blir kunngjort her når kvote er fastlagt. Jakttida er fra 20.august til 20.september.

Fellingskort på villrein høsten 2014.

Liten pakke:
1 bukk, 2 simler og 1 kalv. kr 4 000,-

Stor pakke:
2 bukker, 4 simler og 4 kalv. kr 7 500,-

Enkelt dyr (min. 2 dyr):
Simle kr 1 000,-
kalv kr 300,-

Det tillates at to jegere kan dele en pakke. Alle kort kan overføres andre vald på Hardangervidda etter godkjenning/underskrift fra valdansvarlig. Søknad sendes innen 01.07.2014 til:

Halne Sameige
v/Tor Martin Øyo
Øyovegen 25

3580 Geilo
mail. post@geilohovda.no
mob. 419 21 951