Kristenvika, Store KrækjaSe større kart ved å klikke på kartet.


Store Krækja
Store Krækja 1151moh.
Bak til venstre er Fiskerett 2 med Krækjahytta heilt innst. Kristenvikji bak til høgre. Fiskerett 1 fremst. Heilt til høgre er øvste delen av Krækjaungen. Verd å merke seg er alle arkeologiske funn rundt Store Krækja.


Kristenvika 1008da er nordaustre del av Store Krækja. Retten er 1008da. Grenser mot Fiskerett 1 i vest.

Grensa går frå ein stor markert stein på odden syd for Svonuten og i rett line til eit fast punkt på vestsida av odden mot Krækjaungen.

Hytte:

Hytte vil inngå i leieavtalen frå og med neste utlysning.

Leigeperiode:

Neste periode frå 1.1.2018.