Ørterfeltet, rypeterrengSe større kart ved å klikke på kartet,

Attraktivt og lett tilgjenge jaktfelt i østre delen av Halne Sameige. Rv7 helt fram til jaktfeltet. Feltet er 12.650 da. Litt skog nederst i Ørterdalen ved Sløddfjord. Lett terreng mellom 1000 og 1200 moh og har bestand av både fjell og lirype.

Mot aust grensar feltet til Sløddfjorden. Mot sør Ørterelva opp til nedre os av Ørteren, langs nordre kant av Ørteren, Skjekane og Nedre Trestiklan. Vidare etter nordre kant av Øvre Trestiklan fram mot innfallsbekken til Nedre Trestiklan frå Bergsmultjødn. Derfrå i nordleg retning fram mot Bergsmulnuten til delet mot Hol kommune sin eigedom. Derfrå går grensa mot aust langs kommunen sin eigedom ned til Sløddfjord.

Utøving av jakta er begrensa til 4 jegerar og 4 hundar.

Leigeperiode:

Neste periode frå 1.1.2016.