Monsbufeltet, rypeterrengSe større kart ved å klikke på kartet,


Sørvest for Monsbunuten.
Terrenget i den sørøstlige delen av Halne Sameige er oversiktlig med store lier og har bestand av hovedsakelig lirype. Terrenget har lett adkomst fra Rv.7. Feltet er 14.350 da. Litt skog langs Sløddfjord. Terrenget ligger mellom 1000 og 1320 moh.

Grensa mot nord er Sløddfjorden over Monsbunut til aust for Veslevatnet, vidare i nordvestleg retning langs vassdraget og på nordre sida av Lægreidvatnet til Rv7.

Utøving av jakta er begrensa til 4 jegerar og 4 hundar.

Leigeperiode:

Neste periode frå 1.1.2019.