Læger i Halne SameigeRundt om i sameiget kan ein støte på gamle læger. Nokre er sette istand, og kan brukast av dei som vil ha ly i dårlig vær. Lægra er ulåste, og det kostar ingen ting å bruke dei. Forlat helst lægeret i like god eller betre stand enn då du kom.

Monsbu. Skilt ved stigen Rv7/Tuva.


Monsbu. Teikning av J.Flintoe 1822.


Monsbu. Ligg 500meter nordaust for Monsbulæger.


Monsbulægret sørvest for Monsbunuten. Ligg 100m
sør for stigen Rv7/Tuva.