Lappestein.
Lappestein.
Hytta ligger 1 km øst for Fagerheim Fjellstugu ved Rv7. Bilveg frem til hytta.

Lappesteinhytta har de siste leieperiodene blitt utleid til Halne Beitelag som leiger sauebeite på Halnetunga.

Hytte:

45m², to soverom, stue og kjøkken.

Leieperiode:

10-års kontrakt. Neste periode fra 1.1.2021.