Krækjahallin, rypeterrengSe større kart ved å klikke på kartet,


Lægreidvatnet mot sør. Nordaustre delen
av Krækkjahallin bak vatnet.
Lett tilgjenge og godt jaktfelt i den søraustlege delen av Halne Sameige. Rv7 heilt fram til jaktfeltet. Terrenget er eit særs egna hundeterreng med store lier ned mot vassdrag både i aust og mot vest. Gode vier-forekomster mot vassdrag i vest som i gode år, har godt med lirype. Feltet er 19.000 da. Heile feltet ligg over tregrensa mellom 1150 og 1335 moh.

Mot nord/vest grensar feltet mot Vesle Krækja, vidare elva til Heinungen. Følgjer vassdraget vidare nedover til kommunegrensa mot Nore-Uvdal på austre Krækjaodde. Grensa mot aust følgjer eigedomsgrensa mot Krækjahallin fram mot grensemerket i oset i Vesle Grønholen. Grensa følgjer så vassdraget ned til Veslevatnet og etter Lægreidvatnet fram til Rv7.

Utøving av jakta er begrensa til 4 jegerar og 4 hundar.

Leigeperiode:

Neste periode frå 1.1.2019.