Halnetunga, rypeterrengSe større kart ved å klikke på kartet,


Halnefjorden og vestre del av Halnetunga sett frå Halne Fjellstugu.
Svært attraktivt jaktfelt på 25.000da i den sørvestlige delen av Halne Sameige. Rv7 helt frem til jaktfeltet. Terrenget er oversiktlig, og ligger over tregrensen mellom 1150 og 1290 moh. Store delar av landskapet har steppelignende vegetasjon, men med godt innslag av vier langs vassdrag. Godt hundeterreng og gode forhold for lirype.

Mot nord grensar retten mot Rv7, mot vest langs Halnefjorden, i sør til kommunegrensa til Nore og Uvdal og i aust til Øvre Hein/Heinungen/Vesle Krækja.

Fiskerett i dei tre små tjødna med utløpet i øvre os av Øvre Hein følgjer fritt med i leigeavtalen.

Utøving av jakta er begrensa til 6 jegerar og 6 hundar.

Leigeperiode:

Neste periode frå 1.1.2023.