Fiskerett 6, HalnefjordenSe større kart ved å klikke på kartet.


Halnefjorden
Halnefjorden er et regulert vann med høyeste vannstand 2 meter over gammel normal vannstand og minste vannstand 2 meter under. Altså 4 meter regulering. Nedtappingen skjer fra første dagene i oktober. Med normal nedbør og snøsmelting er fjorden full i fisketida.

Størrelsen ved fullt magasin er 15.040da. Av dette har Halne Sameige om lag halvparten, som så er delt opp i seks fiskerettar. Gjennomsnitt pr fiskerett er ca 1.250da. Fra tid til annen blir det holdt prøvefiske og normalt uttak ligger på ca 1 kg pr ha. Det vil si ca 125 kg pr fiskerett. Gjennomsnittsuttak de siste årene har på de seks rettene til Halne Sameige vært ca. 690 kg. Gjennomsnittstørrelse 600 gram.


Fiskerett 6 er halveis ut Halnefjorden på østsiden. Egen båt fra Halnebrygga eller 90min gange ut Halnetunga fra Rv7.

Fiskerett 6 grenser mot rett 5 i nord. Grense: Strandlinjen fra delet mellom Hvammens fiskerett og Halne Sameige øst for ”Bøla” (stor stein i vannet). Mot vest grenser den mot fiskerett 5, odden utenfor Tverrhogg og over en liten øy og ut mot kommunegrensa Nore og Uvdal- Hol. Og østover igjen langs kommunegrensa til utgangspunktet. Se flyfoto.

Hytte:

Hytte fra 2000 30m², båthus fra 2003 16m².

Leieperiode:

Neste periode fra 1.1.2023.