Fiskerett 5, HalnefjordenSe større kart ved å klikke på kartet.Halnefjorden
Halnefjorden er et regulert vann med høyeste vannstand 2 meter over gammel normal vannstand og minste vannstand 2 meter under. Altså 4 meter regulering. Nedtappingen skjer fra første dagene i oktober. Med normal nedbør og snøsmelting er fjorden full i fisketida.

Størrelsen ved fullt magasin er 15.040da. Av dette har Halne Sameige om lag halvparten, som så er delt opp i seks fiskerettar. Gjennomsnitt pr fiskerett er ca 1.250da. Fra tid til annen blir det holdt prøvefiske og normalt uttak ligger på ca 1 kg pr ha. Det vil si ca 125 kg pr fiskerett. Gjennomsnittsuttak de siste årene har på de seks rettene til Halne Sameige vært ca. 690 kg. Gjennomsnittstørrelse 600 gram.


Fiskerett 5 er østsiden av Halnefjorden mellom fiskerett 4 og fiskerett 6. Egen båt eller 60min gange ut Halnetunga fra Rv7. Det høyrer båthus til retten ved landet mot Rv7.

Mot øst strekker retten seg mot en odde som ligger utenfor Tverrhogg, og herfra vestover til en bekk som løper ut i Halnefjorden like vestenfor hytta på rett 5 (Halnebu). Herfra i rett vinkel på kommunegrensen Hol – Nore og Uvdal. Følger så midtfjords grensen mellom Hol – Nore og Uvdal i sørøstlig retning og rett over mot odden ut for Tverrhogg. Tverrgrensen her er grense mot rett 6. Se flyfoto.

Hytte:

Trivelig hytte 30m² bygd 1996, fullisolert. To soverom med 4 sengeplasser, stue og kjøkkenkrok. Bod. Utedo. Båthus ved hytte bygd 1997.

Leieperiode:

Neste periode fra 1.1.2020.