Fiskerett 4, HalnefjordenSe større kart ved å klikke på kartet.Halnefjorden
Halnefjorden er et regulert vann med høyeste vannstand 2 meter over gammel normal vannstand og minste vannstand 2 meter under. Altså 4 meter regulering. Nedtappingen skjer fra første dagene i oktober. Med normal nedbør og snøsmelting er fjorden full i fisketida.

Størrelsen ved fullt magasin er 15.040da. Av dette har Halne Sameige om lag halvparten, som så er delt opp i seks fiskerettar. Gjennomsnitt pr fiskerett er ca 1.250da. Fra tid til annen blir det holdt prøvefiske og normalt uttak ligger på ca 1 kg pr ha. Det vil si ca 125 kg pr fiskerett. Gjennomsnittsuttak de siste årene har på de seks rettene til Halne Sameige vært ca. 690 kg. Gjennomsnittstørrelse 600 gram.

Fiskerett 4 er østsiden av Halnefjorden mellom fiskerett 2 og fiskerett 5. Egen båt fra Halnebrygga eller 60min gange ut Halnetunga fra Rv7.

Deler grense mot fiskerett 3 midtfjords. Grense mot nord går fra odden som ligger nærmest Anderstangen. Følger så midtfjords grensen mot Nore og Uvdal kommune til rett linje mot bekken som går ut i Halnefjorden nord for fiskehytta til rett 5. Se flyfoto.

Hytte:

"Solhaug". Trivelig hytte med gammelt laftetømmer innvendig. Hytta 30m² inneholder stue, 2 soverom med fire sengeplasser, gang og bod. Utedo. Båthus 15m² ved hytte og båthus ved Halne bryggja.

Leieperiode:

Neste periode fra 1.1.2023.