Fiskerett 2, HalnefjordenSe større kart ved å klikke på kartet.Halnefjorden
Halnefjorden er et regulert vann med høyeste vannstand 2 meter over gammel normal vannstand og minste vannstand 2 meter under. Altså 4 meter regulering. Nedtappingen skjer fra første dagene i oktober. Med normal nedbør og snøsmelting er fjorden full i fisketida.

Størrelsen ved fullt magasin er 15.040da. Av dette har Halne Sameige om lag halvparten, som så er delt opp i seks fiskerettar. Gjennomsnitt pr fiskerett er ca 1.250da. Fra tid til annen blir det holdt prøvefiske og normalt uttak ligger på ca 1 kg pr ha. Det vil si ca 125 kg pr fiskerett. Gjennomsnittsuttak de siste årene har på de seks rettene til Halne Sameige vært ca. 690 kg. Gjennomsnittstørrelse 600 gram.

Fiskerett 2 er nordre delen av Halnefjorden sør for fiskerett 1. Enkel fiskebu 300 meter fra Rv7.

I nord er grensen en rett linje fra en stor stein på land på tangen vest for fiskebu på rett 1, videre til en stor stein i vannet innerst i bukta på nordsida av Skuleviknuten. Fra denne steinen sørover langs stranda til grensemerke for fiskerett 3 som er et svaberg på odden nord for Skulevikbekken. Herfra går grensen i rett linje til odden som er Anderstangen. Se flyfoto.

Hytte:

18m² fiskebu m/kjøkken/oppholdsrom, 1 soverom m/3 sengeplasser, mindre utedo/uthus. Isolert hytte.

Leieperiode:

Neste periode fra 1.1.2017.