Fiskerett 1, HalnefjordenSe større kart ved å klikke på kartet.Halnefjorden
Halnefjorden er et regulert vann med høyeste vannstand 2 meter over gammel normal vannstand og minste vannstand 2 meter under. Altså 4 meter regulering. Nedtappingen skjer fra første dagene i oktober. Med normal nedbør og snøsmelting er fjorden full i fisketida.

Størrelsen ved fullt magasin er 15.040da. Av dette har Halne Sameige om lag halvparten, som så er delt opp i seks fiskerettar. Gjennomsnitt pr fiskerett er ca 1.250da. Fra tid til annen blir det holdt prøvefiske og normalt uttak ligger på ca 1 kg pr ha. Det vil si ca 125 kg pr fiskerett. Gjennomsnittsuttak de siste årene har på de seks rettene til Halne Sameige vært ca. 690 kg. Gjennomsnittstørrelse 600 gram.


Fiskerett 1 er nordenden av Halnefjorden ved Rv7. Hytte 300 meter fra Rv7.

Fiskerett 1 grenser mot rett 2 i sør. Mot øst, nord og vest er strandlinja grense. Mot sør er grense en rett linje fra en stor stein på land på tangen vest for fiskebu tilhørende fiskerett 1 til en stor stein i vannet innerst i bukta på nordsiden av Skuleviknuten. Se flyfoto.

Hytte:

Hytta inneholder stue, 2 soverom med fire sengeplasser, gang og bod. I tillegg er det båthus og utedo.

Leieperiode:

Neste periode fra 1.1.2022.