HYTTER

Stillhet

De fleste hyttene til Halne Sameige er knyttet til en bestemt fiskerett og følger med ved leie av fiskeretten og er omtalt under FISKE. Utenom disse har Halne Sameige hyttene du ser til venstre. Øvrestølen og Ørterstølen har små fiskevann inkludert i leie. Der er det ikke krav om forvaltning og kultiveringsarbeid.

Hold markøren over hytteikon for å se navn og bilde.
Klikk på hytteikon for å se prospekt.

Hytter og fiskebuer i Halne Sameige.

Hyttene blir utleid på 3-10 års kontrakter. Halne Sameige har ingen hytter for korttidsleige.

Standarden på hyttene varierer fra enkle fiskebuer med to til tre sengeplasser og oppholdsrom til hytter med to adskilte soverom, oppholdsrom og kjøkkenkrok. Noen med vedbod, utedo og båthus. Ørterstølen er hytte med 36 sengeplasser og passer for foreninger og lag. Alle hyttene ligger mellom 1000-1100moh. Hyttene er stort sett ikke tilkoblet vann eller strøm. Lys og fyring er solcellepaneler, gass, ved og parafin.


Utfordringer

Hyttene ligger værutsatt til, og krever jevnlig vedlikehold. Omlag hvert tredje eller fjerde år vil det være nødvendig med utvendig beising. Noe sjeldnere med maling og kitting av vinduer. Leietaker forplikter seg til å få arbeidet utført og melde fra om eventuelle skader og utbedringer. Halne Sameige betaler materialutgiftene. Mot slutten av leieperioden vil Halne Sameige ha befaring innvendig og utvendig i lag med leietakerne. Halne Sameige tar tilsynsrunder i løpet av vinteren.