FISKE

Fleire av dei store vatna på Hardangervidda som Store Krækja, Vesle Krækja, Heinungen, Ørteren og del av Halnefjorden og Øvre Hein ligg innanfor Halne Sameige. I tillegg kjem ei rad større og mindre vatn. Tilsaman over 20 vatn for utleige. I alle vatna er det ørretfiske.


Sjå navnet på fiskerettane ved å plassere markøren over merka vatn.
Klikk for å sjå prospekt.

Fiskevatn for utleige i Halne Sameige.

Fiskerettane blir oftast leigde ut på 10-års kontrakt etter budgivning. Velg fiskevatn i menyen til venstre eller klikk på kartet under for å sjå prospekt og leigeperioder.

Høyrer det fiskebu eller hytte til retten, følgjer denne med i kontrakten. Leigarane blir pålagde å føre fangststatistikk og delta i årleg fiskeutsetjing.

Fiskerapportskjema

Last ned fiskerapportskjemaet, fyll ut og send det attende innen 1. desember til Halne Sameige eller som epostvedlegg direkte til fiskekontakt fisk@halnesameige.no