Monsbufeltet

Rypejakt Monsbufeltet

Klikk på kart for større bilde

Terrenget i den sørøstlige delen av Halne Sameige er oversiktlig med store lier og har en bestand av hovedsakelig lirype. Terrenget har lett adkomst fra Rv.7. Feltet er på 14.350 da med litt skog langs Sløddfjorden. Terrenget ligger mellom 1000 og 1320 moh.

Grensa mot nord er Sløddfjorden over Monsbunut til aust for Veslevatnet, vidare i nordvestleg retning langs vassdraget og på nordre sida av Lægreidvatnet til Rv7.

Utøving av jakta er begrensa til 4 jegerar og 4 hundar.


Leigeperiode: Neste periode frå 1.1.2024.


Tilbake til jakt


Halne Sameige
Org.nr.: 969 161 508 MVA


v/ Lars Hamarsbøen

Kvislavegen 25

3580 Geilo


post@halnesameige.no

Tlf.: +47 412 06 325© Copyright. All Rights Reserved.