StoreKrækja-2

Store Krækja fiskerett-2

Klikk på kart for større bilde

Fiskerett-2 ligger lengst nordvest i Store Krækja. Grenser til Fiskerett-1 i sør. Retten er på 1838 da. 

Grensa går frå nordlandet over ei øy ca 500m vest for odden syd for Svonuten. Frå øya går grenselina i rett line over vatnet mot ein bekk som går ned i Store Krækja sør for Langodden.


Hytte: Det er ingen hytte til denne retten.


Leieperiode: Neste periode frå 1.1.2028.


Tilbake til fiske


Halne Sameige
Org.nr.: 969 161 508 MVA


v/ Lars Hamarsbøen

Kvislavegen 25

3580 Geilo


post@halnesameige.no

Tlf.: +47 412 06 325© Copyright. All Rights Reserved.