Store Krækja-1

Store Krækja fiskerett-1

Klikk på kart for større bilde

Fiskerett-1 er vestre delen av Store Krækja mellom Krækjaungen og fiskerett-2. Retten er på 746 da. Grenser til fiskeretten i Kristenvikji midtfjords. Hytte ligger 600 meter nord for Rv7. 

Grensa går frå eit fast punkt på odden mot Krækjaungen, og følgjer grenselina mot Kristenvikji til ein stor markert stein på odden syd for Svonuten. Vidare vestover ca 500m (nordlandet) til ei lita øy. Frå denne øya går grensa i rett line over vatnet mot ein bekk rett sør for Langodden, grenseline for fiskerett-1.


Hytte: God hytte på 43m², uthus 10m², båthus 15m².


Leieperiode: Neste periode frå 1.1.2028.


Tilbake til fiskeHalne Sameige
Org.nr.: 969 161 508 MVA


v/ Lars Hamarsbøen

Kvislavegen 25

3580 Geilo


post@halnesameige.no

Tlf.: +47 412 06 325© Copyright. All Rights Reserved.